Інклюзивна освіта

                                                                          

МЕТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

Інклюзивне навчання має покращити навчальне середовище, забезпечити потреби всіх учнів з повагою до їхніх здібностей та можливостей.

Учителям та учням відкривається все розмаїття способів навчання, а його методи мають бути особистісно орієнтованими – з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливим потребами.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

  • Усуваються бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими потребами.
  • Батьки залучені до процесу навчання.
  • Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість для нормальної соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів та подальшої інтеграції в суспільство, вступ до професійних та вищих навчальних закладів.
  • У дітей з особливими освітніми потребами формуються соціальні компетенції для налагодження дружніх стосунків з ровесниками у школі та поза її межами; моделюються належні способи взаємодії з колективом.
  • Створюється атмосфера спокійного прийняття відмінностей інших людей.

ФАКТОРИ, ЩО УПОВІЛЬНЮЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ

 

Поширення інклюзивної освіти значною мірою гальмується через банальну неготовність більшості загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів інших ланок освіти прийняти учнів з особливими освітніми потребами. Йдеться, насамперед, про відсутність у навчальних закладах архітектурної доступності, брак сучасного корекційно-реабілітаційного обладнання, невизначеність із заробітною платою корекційних педагогів, недостатню кількість спеціальних автобусів, пристосованих для перевезення учнів з фізичними обмеженнями тощо.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Вперше інтереси дітей з особливими освітніми потребами захищені на рівні Закону: 
2017 рік - Новий ЗУ «Про освіту»
• Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами
• Стаття 20. Інклюзивне навчання
Зміни до чинного законодавства щодо рівного доступу таких дітей до освітніх послуг: 
• Зміни до ЗУ «Про професійно-технічну освіту»
• Зміни до ЗУ «Про загальну середню освіту»
• Зміни до ЗУ «Про дошкільну освіту»
Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 рр.